با مردمان به نفاق می‌باید زیست

برگی از یک خاطره

دیشب وقتی احیا تموم شد از مصلی بیرون اومدیم تا بریم خونه
جلوی ون های مسافری صف طولانی بود ما هم ته صف ایستادیم. ناگهان دیدم یه عده از صف بیرون رفتن و با زرنگی سوار ون ها شدند
داد زدم: پس چرا اومدید قرآن سرگذاشتید؟ چرا نماز خوندید؟ چرا بیدار موندید؟
گفتم: ابن ملجم هم حافظ قرآن بود اما علی را کشت.
یه مرده که از صف بیرون زده بود گفت: می خوای بزنم لهت کنم؟
فوری فهمیدم همه جا نمی تونی هر حرفی بزنی. گفتم داداش من با شما نبودم بیشتر داشتم به خودم تذکر می دادم

پ.ن: با مردمان به نفاق می‌باید زیست، تا در میان ایشان با خوشی باشی. همین که راستی آغاز کردی، به کوه و بیابان برون می‌باید رفت- که میان خلق راه نیست.(مقالات شمس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.