عجب سیرکی است!

عجب سیرکی است! همه مان خواهیم مُرد. این مساله به تنهایی باید کاری کند که یکدیگر را دوست بداریم، ولی نمیکند. ما با چیزهای بی اهمیت و مبتذل، کوچک شده […]

حکایت_شب به خاطر داشته باشید كشتی‌ها در لنگرگاه‌ها امنیت بیشتری دارند اما هیچ‌گاه برای چنین هدفی ساخته نشده‌اند.

این حدیث را امروز صبح دیدم. اگر چه یک نسخه درمانی همیشگی است اما به نظرم این روزها بیشتر به درد ما می خورد. چون چیزهایی را می بینیم که […]