عجب سیرکی است!

عجب سیرکی است!
همه مان خواهیم مُرد.
این مساله به تنهایی
باید کاری کند که یکدیگر را دوست بداریم،
ولی نمیکند.
ما با چیزهای بی اهمیت و مبتذل،
کوچک شده ایم،
ترور شده ایم.
ما در “هیچ” هضم شده ایم.

چارلز وکفسکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.