هر کس که فکرش بزرگ باشد

هر کس که فکرش بزرگ باشد و چیزهایی را ببیند و بفهمد که دیگران قادر به ادراک آن نیستند ، طبعا و الزاما تحت شکنجه و آزار توده و مردم عوام قرار می گیرد
#موریس_مترلینگ

@ravanneviss

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.