شخصی

امشب عجب شبی هست

به نام خدا سلام بر اهل بیت نبوت علیه السلام امشب عجب شبی هست فردا تمام میشود یادش بخیر چجوری رفتیم و چه داستانی داشتیم برای رفتن به سربازی و […]