دنیای ما این است …

دنیای ما این است. بازیگران و ورزشکارها را فالو می کنیم و دانشمندانمان را اخراج
مردمی که دانشمندانشان مهجور و بازیگرانشان مشهور باشند

خیلی سخت است که به پیروزی برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.