‼️گول افراد ظاهر الصلاح را نخورید‼️

#حدیث_حکمت

‼️گول افراد ظاهر الصلاح را نخورید‼️

امام سجّاد علیه السّلام:

⚠️اگر شما فرد ظاهر الصّلاحی را دیدید که متواضع بود، صبر کنید؛ آهسته!
مبادا ظاهر او شما را گول بزند!
زیرا بیشتر افرادی که در به دست آوردن دنیا و ارتکاب گناهان ناتوانند ؛ «دین» را تله ای برای دنیای خود ساخته اند، و مردم، فریب ظاهر اینها را می خورند.  اگر این افراد امکان عمل حرامی را پیدا کنند، حتماً مرتکب آن می شوند.

⚠️و اگر دیدید او از مال حرام، خودداری می کند، صبر کنید؛ آهسته!
گول نخورید که شهوت های آدم، گوناگون است. و در عوض، خود را مجبور به ارتکاب اعمال زشت می کنند.

⚠️و اگر دیدید از این کارهای زشت نیز خودداری می کنند، باز هم صبر کنید! مبادا گولشان را بخورید،
تا اینکه کاملًا به عقیده دلشان بنگرید، زیرا همه افرادی که این گونه اند در آخر، اندیشه ای استوار ندارند.

⚠️و اگر عقل او را نیز استوار یافتید، باز هم صبر کنید و گول نخورید!!
ببینید هوای نفس او تابع عقل است، یا عقل او تابع هوای نفس؟

⚠️و ببینید عکس العمل او در برابر به دست آوردن ریاست باطل چگونه است؛ مثبت یا منفی؟
زیرا گروهی از مردم، آخرت را برای دنیا ترک نمودند، و لذّت ریاست باطل را بر خوشی اموال ترجیح دادند.
پس او حرام خدا را حلال ؛ و حلال خداوند را حرام می کند، و اگر ریاستش سالم بماند، دیگر برایش مهمّ نیست که دینش از بین برود.
این افراد ، همان هایی هستند که خدا بر آنها غضب نموده و عذابی خوارکننده برایشان مهیّا فرموده است.

الاحتجاج (طبرسی)ترجمه جعفری، جلد ۲ ، صفحه ۱۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.