امروز این مردمند که چراغ راه روشنفکرانند

شهید سید مرتضی آوینی:

امروز این مردمند که چراغ راه روشنفکرانند. ما تازه ادعا داریم که می‌خواهیم مسائل مردم را حل کنیم. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیشکشت! پس چرا ما به خود مغروریم؟ آخر چه داریم؟

کتاب گنجینه‌ی آسمانی / ص ۲۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.