تو غم عدالـت داری مختار

عمره: چند وقت است به آینه نگاه نكردی ؟

مختار : چطور ؟

عمره : موهای سر وصورتت دارد همرنگ دندانهایت می شود .

مختار : به نظرت نشان چیست ؟

عمره : نشان آن است كه بر اسب سركش قدرت لگام زده ای ، تو سوار بر قدرتی نه قدرت سوار تو …. مـردان بـزرگ زیر بارهای گران كمر خم نمی كنند ، مــوی سـپـیـد می كنند… تو غم عدالـت داری مختار پس به خودت ظلم نكن كمی هم به فكر خودت باش .

مختار : بر عدل حكومت كردن مثل گردن نهادن بر لبه تیز شمشیر است لحظه ای غفلت كنی شاهرگت پاره می شود هر چه در كار حكومت جلو می روم مظلومیت علی برایم ملموس تر می شود . درك غم و رنج علی جانكاه است عمره ، كمترین اثرش سپید كردن موی است.

کانال روان نویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.