باور كن بايد يك نفر باشد

باور كن بايد يك نفر باشد
كه زندگى ات را به جريان بياندازد…
يك نفر كه حدفاصلِ مبدا و مقصدهايت…
دلَش برايت هزار راه برود…!
آنها كه يار ندارند…
زندگى نميكنند…
روزمرگى ميكنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.