نابودیِ مردمانِ قبل از شما

رسول اکرم(ص):

نابودیِ مردمانِ قبل از شما، به خاطر آن بود که
اگر سرشناسی دزدی میکرد رهایش میکردند و چون ناتوانی دزدی میکرد، مجازاتش، میکردند

?نهج الفصاحه، ح۹۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.