دانایان راست می گویند که

دانایان راست می گویند که:
درد قوی ترت می کند و گریستن شجاع ترت می کند و دل شکستگی خردمندترت می کند،اماکتاب ازتمام چیزهای بی معنی دورت می کند.
(نشرآبرون)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.