یک دقیقه سکوت

اگر ، آنگاه

کسی که جلوی مغازه اش سبد پلاستیکی و آجر ميگذارد که بقیه پارک نکنند، نباید اعتراض كند كه چرا در لواسان كسانى که زورشان بیشتر است، زمین خواری میکنند! ?‍?کارمندی […]

ایده ی ناب خود

ليس المهم أن يموت الانسان قبل أن يحقق فكرته النبيلة، بل المهم أن يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل أن يموت. مهم نیست که انسان پیش از محقق ساختن ایده ی […]