ایده ی ناب خود

ليس المهم أن يموت الانسان قبل أن يحقق فكرته النبيلة، بل المهم أن يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل أن يموت.

مهم نیست که انسان پیش از محقق ساختن ایده ی ناب خود بمیرد، مهم این است که پیش از مردن، ایده ای ناب برای خود بیابد.

غسان کنفانی
ترجمه: محمد حمادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.