شعار و رفتار

ﭘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺘﮑﺶ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﯼ ۵۰ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺴﺮ ۲۶ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻕ ﺩﺭ اينستاگرام ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ : ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪی  ﭘﺪﺭﻫﺎ … […]

خیلی هم مثبت فکر نکنید

تحقیقات مفصل روانشناسان دانشگاه نیویورک می گوید مثبت اندیشی در طولانی مدت تاثیرات وخیمی بر عملکرد انسان می گذارد مقاله ” خیلی هم مثبت فکر نکنید” نوشته گابریل او تینگن […]

موفقیت اتفاقی نیست

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده كار آسانی‌ است که هر كسی می‌تواند آنرا انجام دهد. اما موفقیت در انتظار كسی است كه بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد! […]

مرد بالن سوار

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمی دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید : ببخشید […]