موفقیت اتفاقی نیست

فروختن آب به كسی كه
در بیابان مانده كار آسانی‌ است که هر كسی می‌تواند آنرا انجام دهد.
اما موفقیت در انتظار كسی است كه
بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد!
“موفقیت اتفاقی نیست”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.