بررسی بیشتر

یخش هایی از شعر بسیار زیبای استاد موسوی گرمارودی در وصف امیرالمومنین خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران، که تو را آفرید. تو، آن بلندترین هرمی که فرعونِ تخیّل می‌تواند […]

از ایمان سخن نگو

از ایمان سخن نگو الگوی زیبایی برای دیگران باش , سعی کن کسی که تو را میبیند آرزو کند مثل تو باشد… از ایمان سخن نگو , بگذار از نوری […]

برنامه ریزی

کلیات کار برنامه ریزی برای منشی ها که اعم ا درست کردن سیستم منشی آموزش مدیریت سایت صبغه آموزش پشتیبانی سایت مدیریت اینستاگرام و تلگرام بازاریابی تلفنی و حضوری   […]

شیعه تقلبی

شیعه تقلبی [می گوید] «حب على حسنة لا تضر معها سيئة»، يعنى دوستى على حسنه‌اى است كه هيچ گناهى با آن به انسان آسيب نمی‌رساند! [میگوییم] اين‌ها از كجا آمده؟ […]