از ایمان سخن نگو

از ایمان سخن نگو

الگوی زیبایی برای دیگران باش , سعی کن کسی که تو را میبیند آرزو کند مثل تو باشد…

از ایمان سخن نگو , بگذار از نوری که در چهره داری آن را احساس کنند…

از عقیده برایشان نگو , بگذار آن را جلوی چشمشان ببینند…

از اخلاق برایشان نگو , بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرند…

از تعهد برایشان نگو , بگذار با دیدن تو از حقیقت آن لذت ببرند…

بگذار مردم با اعمال تو , خوب بودن را بشناسند نه با سخنانت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.