آدمی باشد که…

آدمی باشد که قیمت او لقمه ای  بُوَد و
آدمی باشد که قیمت او دیناری بود و
آدمی باشد که قیمت او یک دنیا بُوَد و
آدمی باشد که قیمت او هر دو جهان باشد؛
زیرا مردمان را به همّت قیمت کنند، نه به هیات.

#ابوالحسن_خرقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.