خانه سالمندان

بخش اعظم آنهایی که در خانه سالمندان هستند، فرزندانشان تحصیلکرده و دارای موقعیت های بسیار مناسبی هستند!
❣️پس به جای دکتر و مهندس ومدیر، اول از همه، انسان تربیت کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.