نامه مولا علی ( ع ) به مالک: بدون لکنت زبان

بخشی از نامه مولا علی ( ع ) به مالک اشتر نخعی:

برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌ پردازی.

برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمای و بفرمای ‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به آن سوی دیگر شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس ‌و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید.

من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می‌گفت:
[ پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست‌ بستاند.]

پس تحمل نمای، درشتگویی یا عجز آنها را در سخن گفتن.

و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.