او ارباب همه چیز است، اما ارباب خود نیست

ما درحوزه ای زندگی می کنیم که انسان معتقد است به گونه ای افسانه وار قادر به خلق اشیا می باشد، اما نمی داند که باید چه چیزی را خلق کند. او ارباب همه چیز است، اما ارباب خود نیست.
گاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.