میگرن دوست داشتنی

برگی از یک خاطره میگرن دوست داشتنی از صبح سرم درد می کرد. میگرن بسیار اذیت کننده است تنها دلخوشی کسانی که میگرن دارند این است که میگویند کسی که […]

حدیث صبح امام علي(ع):  نُه چيز زشت است، اما از نه گروه اگر این اعمال سر بزند زشت ‏تر است: ۱⃣ درماندگى و ناتوانى از دولتمردان ۲⃣ بخل از ثروتمندان […]