خانۀ خدا نزدیک ماست

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است
آن را در آسمان نیز نخواهد یافت
خانۀ خدا نزدیک ماست
و تنها اثاث آن عشق است
جهان را دوست بدارید که همه جهان، اوست
روان نویس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.