از اول هر چه باشد

از اول هر چه باشد
تا آخر هم همان ميماند
گاهى تغيير بى معنى ترين
واژه ى دنياست

اكثر آدمهايى كه ميگويند
عوض ميشوم نه تنها عوض نميشوند
بلكه همانى هم كه بودند را يادشان ميرود

درست مثل لباسى كه
فروشنده قالبمان كرده و
سالهاست قرار است در تنمان جا باز كند
اما هر روز بيشتر خفه مان ميكند

علی قاضی نظام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.