نمی رسیم و می رسیم

به سه چیز هرگز نمیرسیم
۱-بستن دهان مردم
۲-جبران همه ی شکستها
۳-رسیدن به همه آرزوها

سه چیزحتما به ما میرسد:
۱-مرگ
۲-نتیجه عملت
۳-رزقی که برایت مقدر شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.