سقف آزادی را کوتاه نکنید

سقف آزادی را کوتاه نکنید

سقفِ آزادی، رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد؛
در جامعه ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد
سقف آزادی هم به همان نسبت کوتاه میشود.

وقتی سقف کوتاه باشد آدم های بزرگ سرشان آنقدر به سقف
میخورد که حذف میشوند
آدمهای کوتوله اما راحت جولان میدهند
مردم عوام هم برای بقا آنقدر سرشان را خم میکنند که
کوتوله میشوند و سقفها پایین و پایین تر می آیند

و مردم بیشتر و بیشتر قوز میکنند تا اینکه کمرشان خم
میشود و دیگر نمیتوانند قد راست کنند.

کتاب:بیچارگان _ فئودور داستایوفسکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.