هر كس مردم رابيدار كند سرش راخواهند بريد

به دوستي گفتم: چراديگر خروسٍ تان نميخواند؟

گفت:همسايه ها شاكي بودند كه صبح ها مارا از خواب بيدار مي كند ،ما هم سرش را بريديم.

آنجا بود كه فهميدم هر كس مردم رابيدار كند سرش راخواهند بريد . در دنیای كه همه از مرغ تعريف ميكنند نامي ازخروس نيست، زيرا همه بفكر سيرشدن هستند … نه بفكر بيدار شدن  …!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.