چرا اینقدر تنگ دست شده ایم؟

چرا اینقدر تنگ دست شده ایم؟

«قارون» هرگز نمی دانست که روزی ، کارت عابر بانکی که در جیب ما هست از آن کلیدهای خزانه وی که مردهای تنومند عاجز از حمل آن بودند  ما را به آسانی مستغنی میکند .

و «خسرو» پادشاه ایران نمی دانست که مبل سالن خانه ما از تخت حکومت وی راحت تر است .

و «قیصر» که بردگان وی با پر شترمرغ وی را باد می‌زدند ،
کولرها و اسپیلتهایی که درون اتاقهایمان هست را ندید .

و «هرقل» پادشاه روم که مردم به وی بخاطر خوردن آب سرد از ظرف سفالین حسرت میخوردند
هیچگاه طعم آب سردی را که ما می چشیم نچشید ..

و «خلیفه منصور» که بردگان وی آب سرد و گرم را باهم می آمیختند تا وی حمام کند،
هیچگاه در حمامی که ما براحتی درجه حرارت آبش را تنظیم میکنیم حمام نکرد ..

بگونه ای زندگی میکنیم که حتی پادشاهان عصر هم اینگونه نمی زیستند اما باز شانس خود را لعنت میکنیم !

و هر آنچه دارائیمان زیاد میشود تنگدست تر میشویم !

خدایا تورا بخاطر تمام نعمتهایت اعم از معنوی و دنیوی که به ما عطا فرمودی سپاسگذاریم .

خدایا قدرت شکرگوئی در حرف و عمل را به ما عنایت فرما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.