من خسته ام رییس!

من خسته ام رییس!
خسته از این راه!
خسته ازنداشتن رفیق
و از همه بیشتر از زشتی هایی که این مردم با هم انجام میدن خسته ام
از این همه درد و رنجی که توی دنیاست خسته ام
مسیر سبز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.