نوا

گفتی حجاب حکم خداست

دانلود فایل مداحی گفتی حجاب حکم خداست، هنوز تو گوشمه صدات زهرا زهرا شوق پریدنه، تو قلب تو ولی پلکی بزن نگاهی کن، به غربت علی زهرا زهرا، یا بنتَ […]

نوا

منم باید برم

شکوه وحدت ، حسینیا رو می بینی تو روز اربعین ، سپاه ما رو می بینی با پرچم حسین ، به دل دنیا می زنیم می ریم و ریشه ، […]

نوا

اباصالح

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیك یا بقیة الله الاعظم  سلام اباصالح(عج) اباصالح(عج) اباصالح(عج) یااباصالح(عج) اباصالح(عج) اباصالح(عج) اباصالح(عج) یااباصالح(عج) فضای این دل دیوانه، گرفته بوی گل نرگس دلم نشسته چو […]